Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
712 grepe bygevoeg ,  1 jaar gelede
vertaal uit en
(vertaal uit en)
(vertaal uit en)
** [[Winston Churchill]] in 'n radio-uitsending rakende die Duitse inval van Rusland, 22 Junie 1941. Soos aangehaal in ''The Churchill War Papers: 1941 (1993)'', W.W. Norton, pp. 835-836. ISBN 0393019594
 
* Ek het inIn hierdie oorlog koester ek 'n brandende privatepersoonlike wrok – wat waarskynlikbesmoontlik 'n beter soldaat van my op 49 sou maak as wat ek op 22 was – naamlik teen daardie swernoot van 'n klein ignoramus, Adolf Hitler. Want die vreemde dingeienaardige omtrent demoniese inspirasie en stukrag is dat dit op gener wyse die suiwer intellektuele statuur bevorder nie, maar oorwegend die blote wil affekteer. Dit krenk, ontaard, korrupteer en bring tot ewige vervloeking daardie edele noordelike gees, 'n opperste bydrae tot Europa wat ek immer bemin het en gepoog het om in sy ware lig uit te beeld.
** [[w:J.R.R. Tolkien|J.R.R. Tolkien]], soos aangehaal in ''The Letters of J. R. R. Tolkien'', Nr. 45: Aan sy seun Michael Tolkien (9 Junie 1941).
<!--
* "Progress" is for the convinced ochlocrats a consoling Utopia of madly increased comfort and technicism. This charming but dull vision was always the pseudoreligious consolation of millions of ecstatic believers in ochlocracy and in the relative perfection and wisdom of Mr. and Mrs. Averageman. Utopias in general are surrogates for heaven; they give a meager solace to the individual that his sufferings and endeavors may enable future generations to enter the chiliastic paradise. Communism works in a similar way. Its millennium is almost the same as that of ochlocracy. The Millennium of [[Lenin]], the Millennium of [[Edward Bellamy|Bellamy]], the Millennium as represented in H. G. Wells's, "Of Things to Come," the Millennium of Adolf Hitler and [[Henry Ford]] — they are all basically the same; they often differ in their means to attain it but they all agree in the point of technical perfection and the classless or at least totally homogeneous society without grudge or envy.
** [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]], writing under the pen name Francis Stewart Campbell (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, pp. 35-36.
 
* Oortuigde voorstanders van die gepeupel sien in ‘vooruitgang’ 'n vertrosende utopie van feillose gemak en tegnisisme. Hierdie bekoorlike dog vae visioen het altyd 'n pseudoreligieuse vertroosting gebied aan miljoene euforiese gelowiges in ochlokrasie en die relatiewe volmaaktheid en wysheid van meneer en mevrou alleman. Utopies dien oor die algemeen as surrogate vir die hemel; dit bied karige troos aan die indiwidu dat sy lyding en opoffering aan toekomstige geslagte die chiliastiese paradys sal besorg. Kommunisme fungeer soortgelyk, en die kommunistiese millennium is so te sê identies aan dié van ochlokrasie. Die millennium van [[w:Wladimir Lenin|Lenin]], die millennium van [[w:Edward Bellamy|Bellamy]], die millennium soos uitgebeeld in [[w:H.G. Wells|H.G. Wells]] se "Of Things to Come," die millennium van Adolf Hitler en van [[w:Henry Ford|Henry Ford]] is almal dieselfde; hulle mag wel verskil in hul vermoë om dit te verwesenlik, maar hulle is dit almal eens dat tegniese volmaaktheid en 'n klasselose of minstens totaal homogene samelewing, ontdaan van wrok of afguns, haalbaar is.
* [Hitler is] 'n ware <I>reductio ad absurdum</i> van "progressiewe" denke.
** Francis Stuart Campbell, pen name of [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]], onder die pennaam Francis Stewart Campbell (1943), <i>''Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>'', Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, ppp. 15935-36.
 
* [Hitler is] 'n ware <Ii>reductio ad absurdum</i> van "progressiewe" denke.
* It must be emphasized that an intensive study of national socialistic "prehistory" reveals a curious lack of original thought in Hitler's concepts; Hitler's strength consists solely in the clever use of <I>already existing</i> trends, ideas, and situations. It lies in the very nature of mass leaders that they cannot be "original"; the mass leader is necessarily a <I>virtuoso</I> of commonplaces which he may or may not repeat in the guise of a "new discovery." The modern dictator is not out to contradict but to confirm already existing views (and prejudices).
** Francis Stuart Campbell, penpennaam name ofvan [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]] (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, p. 201159.
<!--
'n Diepgaande studie van die nasionaal-sosialistiese ontstaangeskiedenis onthul 'n verbasende gebrek aan oorspronklike denke in die konsepte van Hitler; Die sterkte van Hitler bestaan uitsluitlik in die slim gebruik van ''reeds bestaande'' tendense, idees en situasies. Dit lê in die aard van massaleiers dat hulle nie 'oorspronklik' kan wees nie; die massaleier is noodwendig 'n ''virtuoos'' van gewone plekke wat hy al dan nie herhaal in die dekmantel van 'n 'nuwe ontdekking'. Die moderne diktator wil nie weerspreek nie, maar wel die reeds bestaande sienings (en vooroordele) bevestig.
* It must be emphasized that an intensive study of national socialistic "prehistory" reveals a curious lack of original thought in Hitler's concepts; Hitler's strength consists solely in the clever use of <I>''already existing</i>'' trends, ideas, and situations. It lies in the very nature of mass leaders that they cannot be "original"; the mass leader is necessarily a <I>''virtuoso</I>'' of commonplaces which he may or may not repeat in the guise of a "new discovery." The modern dictator is not out to contradict but to confirm already existing views (and prejudices).
** Francis Stuart Campbell, pennaam van [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]], writing under the pen name Francis Stewart Campbell (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, ppp. 35-36201.
 
* So the bastard's dead? Te jammer dat o Too bad we didn't capture him alive!
**[[Joseph Stalin]], Said in April 1945 — On hearing of [[Hitler|Hitler's]] suicide, as quoted in [http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/22.html ''The Memoirs of [[w:Georgy Zhukov|Georgy Zhukov]]''].
 
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm