Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
1 817 grepe bygevoeg ,  2 jaar gelede
vertaal uit en
k
(vertaal uit en)
** "Hoekom Ons Anti-Semiete Is," toespraak van 15 Augustus 1920 in die Hofbräuhaus, München. "Why Are We Anti-Semites?", vertaal uit die ''Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte'', 16de Jaargang, 4de H. (Oktober 1968), pp. 390-420. Onder redaksie van Carolyn Yeager. [https://carolynyeager.net/why-we-are-antisemites-text-adolf-hitlers-1920-speech-hofbr%C3%A4uhaus]
 
* Die Jode het ware genialiteit openbaar in huldie eieaanwending bevoordeling deurvan politiek vir eie voordeel. Hierdie kapitalistiese nasie wat deur gewetenlose uitbuiting van mense op die been gekom het, verstaan ​​hoe om die bestuur van die Vierde Mag in te palm; en deur regs sowel as links te handel, het dit sy apostels in albei kampe. Regs het die Jood sy bes gedoen om alle denkbare onheil dermate aan te por dat die gewone man van die volklandsburger, arme ventdrommel, tot volslae radeloosheid gedryf word deur hul geldgierigheid, gewetenloosheid, kilhartigheid en afstootlike snobisme. En 'n toenemende getal Jode kon hulle by ons hoëlui inwurm, met die nagevolg dat die regerende klas van sy eie mense vervreem is.
**Toespraak in April 1922, soos aangehaal in ''A History of National Socialism'', deur Konrad Heiden, Methuen & Company Ltd, Londen: VK, 1934, p. 58.
 
* Slegs twee moontlikhede bestaan in Duitsland; en moet jou nie vergis dat die bevolking vir altyd by die middelparty, die party van kompromieë sal volstaan nie; eendag sal die volk hul wend tot diegene wat die komende ruïnasie mees konsekwent voorspel het, en gepooggestreef het om hul daarvan te distansieer. En daardie party is óf die linkse party: en dan kan God alleen ons help! want dit sal ons lei tot volkome ruïnasieondergang - na Bolsjewismebolsjewisme, of ándersins is dit 'n regse party wat eindelaas, wanneer die volk in uiterste wanhoop verkeer, wanneer dit al sy geesdrif ingeboet het en op niks verder kan staatmaak nie, opsigself vasbeslote is om die leisels van mag meedoënloos aan te gryp - wat naamlik die begin van die weerstand is wat ek enkele minute gelede geopper het. Ook hierin kan geen kompromie bestaan nie, want daar is maar twee uitkomste: hetsy oorwinning van die Ariër, óf uitdelging van die Ariër en hegemonie van die Jood.
**[https://archive.org/stream/TheSpeechesOfAdolfHitler19211941/hitler-speeches-collection_djvu.txt München - Toespraak van 12 April 1922]
 
* By die oprigting van hierdie beweging het ons die besluit geneem om uiting te gee aan hierdie idee van ons, naamlik die'n identiteit vanbestaande uit twee konsepte:. inIn weerwil van alle aanmanings, op die grondslag van wat ons glo, en op die grondslag van die opregtheid van ons wil, het ons dit "nasionaal-sosialisties" gedoop. Ons het vir onsself gesê dat om 'nasionaal' te wees in die eerste instansie beteken om kragtens 'n grenslose en allesomvattende liefde vir die volk te handel en, indien nodig, selfs daarvoor te sterf. Soortgelyk behels 'sosiaal' die opbou van die staat en die volksgemeenskap, waar indiwidue in die belang van die volksgemeenskap optree, en sodanig van die deugsame en eerbare beginselvastheid van hierdie volksgemeenskap oortuig is, dat elkeeniedereen gereed staan om daarvoor te sterf.
** [https://archive.org/stream/TheSpeechesOfAdolfHitler19211941/hitler-speeches-collection_djvu.txt München - Toespraak van 12 April 1922]
 
* Die struwelings tussen die mense en die haat wat tussen hulle bestaan word gestook deur besonder spesifieke bevooroordeelde partye. Dit is 'n klein, wortellose, internasionale kliek wat die mense teen mekaar draai, wat nie gedoog dat hulle vrede ervaar nie. Dit is die mense wat sowel nêrens as oral tuis is, wat nêrens 'n grondgebied het waarop hulle opgegroei het nie, maar vandag in Berlyn woon, more in Brussel, Parys die dag daarna, en dan weer in Praag of Wene of Londen, en wat hulself oral tuis voel. [Man in die gehoor skree 'Jode!'] Hulle is die enigstes wat as internasionale elemente aangespreek kan word, want hulle bedryf hulle besigheid oral, maar die mense kan hulle nie volg nie. Die mense is gebonde aan hulle grond, gebonde aan hul vaderland, gebonde aan die lewensmiddele wat die staat, die nasie, aan hulle bied.
**[http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/hitler_audio.shtml 'n Toespraak by Siemens se kragopwekkerfabriek in Berlyn (10 November 1933)]
 
* Die Verdrag van Versailles en die Verdrag van St Germain word in Duitsland deur bolsjewisme aan die lewe gehou. Die vredesverdrag en bolsjewisme is twee koppe van dieselde monster, en ons moet albei onthoof.
**[https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1 Onderhoud met George Sylvester Viereck, 1923]
 
* In my bloudruk vir die Duitse staat word geen voorsiening vir die uitlander gemaak nie. Nòg gaan dit 'n behoefte aan die niksnuts hê, of aan die winsjagter of spekulant, of enigiemand wat nie produktiewe werk kan verrig nie.
**[https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1 Onderhoud met George Sylvester Viereck, 1923]
 
* Sosialisme is die wetenskaplike omgaan met die gemenebes. Kommunisme is nie sosialisme nie. Marxisme is nie sosialisme nie. Die Marxiste het die term gesteel en die betekenis daarvan verwar. Ek sal sosialisme wegneem van die sosialiste. Sosialisme is 'n antieke Ariese, Germaanse instelling. Ons Germaanse voorvaders het sekere lande gemeenskaplik besit. Hulle het die idee van die gemenebes bevorder. Marxisme het geen reg om homself as sosialisme voor te doen nie. Sosialisme, in teenstelling met Marxisme, verwerp nie private eiendom nie. Anders as Marxisme, behels dit geen ontkenning van persoonlikheid nie, en in teenstelling met Marxisme is dit patrioties. Ons kon onsself ook die Liberale Party genoem het, maar ons het verkies om onsself die Nasionaal-sosialiste te noem. Ons is nie internasionaliste nie. Ons sosialisme is nasionaal. Ons eis die nakoming van die regverdige eise van die produktiewe klasse deur die staat op die grondslag van ras-solidariteit. Vir ons is staat en ras een begrip.
**[https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1 Onderhoud met George Sylvester Viereck, 1923]
 
*''Wenn deine Mutter alt geworden,<br>und älter du geworden bist,<br>wenn ihr, was früher leicht und mühlos,<br>nunmehr zur Last geworden ist,<br>wenn ihre lieben, treuen Augen,<br>nicht mehr wie einst ins Leben seh'n,<br>wenn ihre Füße, kraftgebrochen,<br>sie nicht mehr tragen woll'n mein Geh'n,<br>dann reich ihr deinen Arm zur Stütze,<br>geleite sie mit froher Lust,<br>die Stunde kommt, da du sie weinend<br>zum letzten Gang begleiten musst.<br>Und fragt sie dich, so gib ihr Antwort,<br>und fragt sie wieder, - sprich auch du,<br>und fragt sie nochmals, - steh' ihr Rede,<br>nicht ungestüm, in sanfter Ruh!<br>Und kann sie dich nicht recht verstehen,<br>erklär ihr alles frohbewegt,<br>die Stunde kommt, die bitt're Stunde,<br>da dich ihr Mund nach nichts mehr frägt.<br>''
** Uitspraak oor Heinrich Himmler se erfenisprojekte wat in 1935 onder voogdyskap van die Ahnenerbe-beweging geplaas is, soos aangehaal in ''Inside the Third Reich: Memoirs by Albert Speer'', in Engels vertaal deur Richard Winston en Clara Winston (New York: Macmillan, 1970), pp. 94-95
 
* Die Duitsland van vandag is 'n nasionaal-sosialistiese staat. Die ideologie wat ons bestier staan diametries teenoor dié van Sowjet-Rusland. Nasionaal-sosialisme is 'n leerstelling wat uitsluitlik op die Duitse volk betrekking het. Bolsjewisme lê klem op 'n internasionale memorandum. Ons, die Nasionaal-Sosialiste, glo dat 'n man op die langeduur net onder sy eie mense gelukkig kan wees. Ons is daarvan oortuig dat die geluk en die prestasies van Europa onafwendbaar gekoppel is aan die voortsetting van die stelsel van onafhanklike en vrye nasionale state. Bolsjewisme preek die vestiging van 'n wêreldryk en erken slegs lidmaatskap van 'n sentrale internasionaal. Ons Nasionaal-Sosialiste bied elkeen die reg op sy eie innerlike lewe volgens sy behoeftes en sy eie geaardheid. Bolsjewisme daarenteen, lê leerstellige teorieë neer wat deur alle mense aanvaar moet word, ongeag hul besondere wese, hul besondere aard, tradisies, ensomeer. Nasionaal-sosialisme lig die oplossings uit vir sosiale probleme, kwessies en spanninge in ons eie nasie, met metodes wat in ooreenstemming is met ons gemeenskaplike menslike, geestelike, kulturele en ekonomiese oortuigings, tradisies en omstandighede.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bolsjewisme preek die internasionale klassestryd, die internasionale wêreldrewolusie met die wapens van terreur en van geweld. Nasionaal-sosialisme veg vir die versoening en gevolglike korreksies van lewensverskille en die samebinding van almal vir gemeenskaplike voordele. Bolsjewisme leer die omverwerping van 'n beweerde klasbewind deur die diktatuur van die mag van 'n ander klas. Nasionaal-sosialisme heg nie waarde aan 'n enkele teoretiese reël van die werkersklas nie, maar eerder aan die praktiese verbetering van hul lewensomstandighede en lewenstandaard. Bolsjewisme veg om 'n teorie, en offer ter verwesentliking daarvan miljoene mense op, formidabele waardes van tradisionele kultuur en tradisies, en behaal, vergeleke met ons, slegs 'n baie lae lewenstandaard vir almal. As Nasionaal-Sosialiste is ons harte vol bewondering en respek vir die groot prestasies van die verlede, nie net onder ons eie mense nie, maar ook ver daarnaas. Ons is bly om te behoort aan 'n Europese kulturele gemeenskap wat sy denkwyse so deurslaggewend op die wêreld van vandag afgestempel het. Bolsjewisme verwerp hierdie kulturele prestasie van die mensdom en beweer dat werklike kulturele en menslike geskiedenis in die geboortejaar van Marxisme ontstaan het.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ons, die Nasionaal-Sosialiste, wil nie dieselfde mening hê as ons kerkorganisasies in hierdie of daardie organisatoriese vraagstuk nie. Maar ons wil ook nooit 'n gebrek aan oortuiging in godsdiens of enige geloof hê nie en wil nie hê dat ons kerke klubhuise of teaters word nie. Bolsjewisme leer goddeloosheid en handel daarvolgens. Ons Nasionaal-Sosialiste sien in private eiendom 'n hoër vlak van menslike ekonomiese ontwikkeling wat na gelang van die verskille in prestasie die bestuur reguleer oor wat bereik is, waardeur die voordele van hoër lewensstandaarde vir almal gefasiliteer en gewaarborg word. Bolsjewisme vernietig nie net private eiendom nie, maar ook private inisiatief en die bereidwilligheid om verantwoordelikheid te dra. Dit was nie in staat om miljoene mense te red van hongersnood in Rusland, die grootste agrariese staat ter wêreld nie. Dit sou ondenkbaar wees om so 'n ramp na Duitsland oor te dra, want in Rusland is daar 10 stedelinge vir elke 90 plattelanders, maar in Duitsland is daar vir slegs 25 boere, 75 stedelinge. Nasionaal-Sosialistesosialiste en Bolsjewistebolsjewiste is wedersyds oortuig dat hulle wêrelde van mekaar verskil en dat hulle verskille nooit oorbrug kan word nie. Daarbenewens is duisende van ons mense vermoor en vermink in die stryd teen Bolsjewismebolsjewisme. As Rusland van Bolsjewismebolsjewisme hou is dit nie ons saak nie, maar as Bolsjewismebolsjewisme sy nette oor Duitsland span, sal ons dit hand en tand beveg.
** Toespraak voor die Ryksdag op 21 Mei 1935, weergegee in ''[https://books.google.com/books?id=r_-htwAACAAJ&dq=hitler+may+21+1935+speech&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwir0MTAmInWAhXPaCYKHaFIB2UQ6AEIJjAA Translation of Herr Hitler's Speech to the German Reichstag on May 21, 1935]'' Foreign Office Press. [https://archive.org/stream/RedeDesFhrersUndReichskanzlersAdolfHitlerVorDemReichstagAm21.Mai/MicrosoftWord-Ah19350521#page/n11/mode/2up Duitse weergawe]
 
 
[[File:Cloud-to-ground lightning stroke - NOAA.jpg|duimnael|Ek het nie in hierdie wêreld gekom om manne beter te maak nie, maar om van hulle swakhede gebruik te maak.]]
* In die verloop van my lewe was ek baie dikwels 'n profeet, en is gewoonlik daarvoor verguis. In die tydperk van my stryd om mag was dit in die eerste instansie net die Joodse ras wat my profesieë met 'n gehoon ontvang het toe ek gesê het dat ek eendag die leierskap van die staat, en daarmee saam dié van die hele volk sal oorneem, en dat ek dan onder andere die Joodse probleem sal oplos. Hulle gelag was onbedaarlik, maar ek dink dat hulle nou al 'n geruime tyd aan die ander kant van die gesig lag. Vandag sal ek weer 'n profeet wees: as die internasionale Joodse finansiers binne en buite Europa daarin slaag om die nasies weer in 'n wêreldoorlog te dompel, sal die resultaat nie die Bolsjewiseringbolsjewisering van die aarde, en dus die hegemonie van Jodedom wees nie, maar die uitwissing van die Joodse ras in Europa!
** Toespraak voor die Ryksdag op 30 Januarie 1939, soos aangehaal in [http://www.historyplace.com/worldwar2/timeline/threat.htm The History Place].
 
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm