Bespreking:Albert Einstein

Page contents not supported in other languages.
Vanuit Wikiquote

Albert was Einstein een Duits-Geboren fysicus die de algemene relativiteitstheorie ontwikkelde. Hij wordt overwogen één van de invloedrijkste fysici van de 20ste eeuw. Who was Albert Einstein? Albert Einstein (14, 1879 Maart aan April 18, 1955) was een Duitse wiskundige en een fysicus die de speciale en algemene relativiteitstheorieën ontwikkelden. In 1921, won hij de Nobelprijs voor fysica voor zijn verklaring van het foto-elektrische effect. In het volgende decennium, immigreerde hij aan de V.S. na wordt gericht door de Nazien. Zijn werk had ook een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kernenergie. In zijn recentere jaren, concentreerde Einstein zich op verenigde gebiedstheorie. Met zijn hartstocht voor onderzoek, wordt Einstein over het algemeen beschouwd als de invloedrijkste fysicus van de 20ste eeuw. http://www.medespoir.ch


25 de Uitvindingen en de Ontdekkingen van Albert Einstein Als fysicus, had Einstein vele ontdekkingen, maar hij is misschien bekendst voor zijn relativiteitstheorie en vergelijking E=MC2, die de ontwikkeling van atoommacht en de atoombom aankondigden. Relativiteitstheorie Einstein stelde eerst een speciale relativiteitstheorie in 1905 in zijn document, „op de Elektrodynamica van het Bewegen van Organismen voor,“ nemend fysica in een elektriserende nieuwe richting. Tegen November 1915, voltooide Einstein de algemene relativiteitstheorie. Einstein beschouwde als deze theorie het hoogtepunt van zijn het levensonderzoek. Hij was overtuigd van de verdiensten van algemene relativiteit omdat het voor een nauwkeurigere voorspelling van planetarische banen rond de zon toestond, die in de theorie van Isaac Newton te kort schoot, en voor expansiever, nuanced verklaring van hoe de gravitatiekrachten werkten. Beweringen van Einstein werden bevestigd via observaties en metingen door Britse astronomen Sir Frank Dyson en Sir Arthur Eddington tijdens de zonneverduistering van 1919, en zo was een globaal wetenschapspictogram geboren. E=MC2 van Einstein Het document van 1905 van Einstein op de kwestie/energieverhouding stelde de vergelijking E=MC2 voor: de energie van een lichaam (e) is gelijk aan de massa (m) van dat lichaamstijden de snelheid van licht regelde (C2). Deze vergelijking stelde voor dat de uiterst kleine deeltjes van kwestie in reusachtige hoeveelheden energie, een ontdekking zouden kunnen worden omgezet die atoommacht aankondigde. Beroemde quantumtheoreticus Max Planck gesteund de beweringen van Einstein, die zo een ster van de lezingskring en academia werd, die diverse standpunten innemen alvorens directeur van Kaiser Wilhelm Institute voor Fysica vanaf 1913 te worden aan 1933.Family Albert Einstein groeide in een seculaire Joodse familie. Zijn vader, Hermann Einstein, was een verkoper en een ingenieur die, met zijn broer, Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie, een in München-Gebaseerd bedrijf oprichtten dat elektromateriaal vervaardigde. Moeder van Albert, vroegere Pauline Koch, stelde het familiehuishouden in werking. Einstein had één zuster, Maja, geboren twee jaar na hem. De Vrouwen en de Kinderen van Einstein Albert Einstein gehuwde Milena Maric op 6 Januari, 1903. Terwijl het bijwonen van school in Zürich, ontmoette Einstein Maric, een Servische fysicastudent. Einstein bleef dichter aan Maric groeien, maar zijn ouders waren sterk tegen de verhouding toe te schrijven aan haar etnische achtergrond. Niettemin, bleef Einstein haar, met twee zien ontwikkelt een correspondentie via brieven waarin hij veel van zijn wetenschappelijke ideeën uitdrukte. Vader van Einstein overleed in 1902, en het paar huwde daarna.

Dat zelfde jaar had het paar een dochter, Lieserl, die later zou kunnen door de verwanten van Maric opgeheven te zijn of voor goedkeuring opgegeven te zijn. Haar uiteindelijke lot en verblijfplaats blijven een geheim. Het paar ging twee zonen, Hans en Eduard hebben. Het huwelijk zou niet gelukkige zijn, met twee scheidend in 1919 en Maric hebbend een emotionele analyse in verbinding aan de spleet. Einstein, als deel van een regeling, is overeengekomen om Maric om het even welke fondsen te geven zou hij van misschien het winnen van de Nobelprijs in de toekomst kunnen ontvangen die.Schönheitsoperation Tunesien
Tijdens zijn huwelijk aan Maric, was Einstein ook met een zaak wat tijd vroeger met een neef, Elsa Löwenthal begonnen. Het paar wed in 1919, hetzelfde jaar van de scheiding van Einstein. Hij zou andere vrouwen door zijn tweede huwelijk blijven zien, dat met de dood van Löwenthal in 1936.When beëindigde en waar Albert Einstein Born was?

Albert Einstein was geboren op 14 Maart, 1879 in Ulm, Württemberg, Duitsland. Wanneer Albert Einstein Die? Albert Einstein stierf vroeg op het Universitaire Medische Centrum in Princeton in de ochtend op 18 April, 1955 op zijn 76 jaar. De vorige dag, terwijl het werken aan een toespraak om de zevende verjaardag van Israël, Einstein te eren leed aan een buik aortaaneurisma. Hij werd genomen aan het ziekenhuis voor behandeling maar weigerde chirurgie, gelovend dat hij zijn leven had geleefd en tevreden geweest om zijn lot goed te keuren. „ik wil gaan wanneer ik wil,“ hij tegelijkertijd verklaarde. „Het is smaakloos om het leven kunstmatig te verlengen. Ik heb mijn aandeel gedaan, is het tijd te gaan. Ik zal het elegant doen. De“ Hersenen van Einstein Tijdens de autopsie van Albert Einstein, verwijderde Thomas Stoltz Harvey zijn hersenen, naar verluidt zonder de toestemming van zijn familie, voor behoud en toekomstige studie door artsen van neurologie. Nochtans tijdens zijn leven nam Einstein aan hersenenstudies deel, en minstens één biografie zegt hij hoopte de onderzoekers zijn hersenen zouden bestuderen nadat hij stierf. Hersenen van Einstein worden nu gevestigd op het Universitaire Medische Centrum van Princeton, en zijn overblijfselen werden verast en zijn as verspreid in een niet bekendgemaakte plaats, na zijn wensen.

In 1999, de Canadese wetenschappers die de hersenen bestudeerden van Einstein vonden dat zijn inferieure wandkwab, het gebied dat ruimteverhoudingen, 3D-visualisatie en wiskundige gedachte verwerkt, 15 percenten breder was dan in mensen met normale intelligentie. Volgens New York Times, geloven de onderzoekers het kan helpen verklaren waarom Einstein zo intelligent was. Het vroeg Leven en Onderwijs

Einstein woonde basisschool op het Luitpold-Gymnasium in München bij. Nochtans, voelde hij daar vervreemd en worstelde met de stijve pedagogische stijl van de instelling. Hij had ook wat als toespraakuitdagingen werden beschouwd, hoewel hij een hartstocht voor klassieke muziek en het spelen van de viool ontwikkelde die met hem in zijn recentere jaren zou blijven. Het meest beduidend, werd de jeugd van Einstein gemerkt door diep weetgierigheid en onderzoek.

Tegen het eind van 1880s, werd Max Talmud, een Poolse medische student die soms met de Einstein-familie dineerde, een informele privé-leraar aan jong Albert. Talmud had zijn leerling aan een de wetenschapstekst geïntroduceerd van kinderen die Einstein aan droom over de aard van licht inspireerde. Aldus, tijdens zijn tienerjaren, Einsten

Written by http://www.docteur-hichem-mahmoud.com