Paul Kruger

Vanuit Wikiquote
Paul Kruger

Paul Kruger (1825-1904) was 'n Suid-Afrikaanse politikus en die president van die Suid-Afrikaanse Republiek.

Aanhalings[wysig]

  • Indien de Lieve Heer ons helpen en zegenen wilde, en wij ons land terug zouden krygen, dat den het volk elk jaar daar zouden komen feestvieren, juist by dezelfde steenhoop, en den Heer onze geloften komen betalen. En deze steenhoop is de eeuwige getuie daarvan.
  • Wy syn hier gekomen om feest te vieren en gy weet het. Ons en u doel is niets anders dan om meer en meer te doen verstaan den wil des Heeren en om ons te wyzen op zyne leiding, opdat de ouders aan hunne kinderen en kindskinderen tot in het verste nageslacht kunnen verhalen, wat God aan ons gedaan heeft.