Kategorie:Biologie

Vanuit Wikiquote

Om tot 'n Bybelse fundering van die dissipline Biologie te kom, is dit nodig dat daar kortliks eers gekyk word na dit wat algemeen onder dié vakgebied verstaan word. Biologie word beskryf as die studie van lewende organismes in hul groot verskeidenheid - hetsy dit die studie van die groot verskeidenheid van eensellige vorme van lewe, wat onder die Phylum Protozoa sorteer, of die meer gekompliseerde lewensvorme onder die Phylum Vertebrata (die Gewerweldes) waaronder die kroon van die skepping, Homo sapiens (die mens), geklassifiseer word, behels. Die begrip Biologie kan ook volgens sy etimologiese oorsprong ontleed word. Dit veronderstel dat dié term van nader bekyk word volgens die betekenis van die "oer" woorde waaruit die begrip Biologie saamgestel is. Die term Biologie is aanvanklik saamgestel uit twee Griekse woorde naamlik bios en logos. Bios beteken lewe en logos beteken kennis. Volgens die etimologiese begronding beteken Biologie dus letterlik die studie van lewe.

Hierdie kategorie bevat geen bladsye of media nie.