Jopie Fourie

Vanuit Wikiquote

Jopie Fourie (27 Augustus 1878 – 20 Desember 1914) was ’n Boerekryger tydens die Jameson-inval en in die Tweede Vryheidsoorlog. Tydens die Eerste wêreldoorlog was hy 'n offisier in Suid-Afrika se Burgermag. Sonder om te bedank, het hy by die rebellie aangesluit. Hy is gevang, verhoor, ter dood veroordeel en gefusileer.

Aanhalings[wysig]

 • Ek kan nie insien waarom ons jong Afrikaners vir Engeland se eer moet veg nie. Wanneer ons die moord van Slagtersnek nagaan... en wanneer ek dink aan die 30 000 vroue en kinders wat vermoor is, sien ek nie waarom ek Engeland moet help om sy eer omhoog te hou nie.
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940
 • Ek weet dat die regering my as ’n rebel beskou en in my teleurgesteld is. Ook is ek teleurgestel in die regering wat ek gehelp op die been bring het en waarvoor ek my bloed opgeoffer het...
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940
 • Wat ek gedoen het, het ek met oop oë en uit eie vrye oortuiging gedoen. Selfs is ek tot vandag toe nog oortuig dat God die onreg nie sal gedoë nie...
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940
 • Ek kan nie vals wees nie! Nooit in my lewe het ek dit kon wees nie! En mag God my bewaar om nooit ’n valsaard te word nie! My dade het altyd my hart geopenbaar. Ek is nie van plan om die hof om genade te vra nie. Die genade van my Skepper wat my gelei het, is vir my genoeg...
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940
 • Genade? Is dit nie opmerklik dat ek die seun moes wees wat met die witvlag na Jameson ingery het met sy oorgawe? Hy is gevang en vrygelaat, en daarna word hy sir Starr Jameson; maar ek moet sterwe, daartoe veroordeel deur my eie mense wat twaalf jaar gelede saam met my gestry het vir ons land en volk se vryheid.
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940
 • O, ek hoop tog hulle sal my nie in my gesig skiet nie, ... Hier is ’n groot Afrikanerhart, groot genoeg om al hul koeëls te ontvang.
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940 (Die laaste sin terwyl hy sy hand op sy bors lê)
 • ...so seker as ek u hier voor my sien, is ek oortuig dat die Here met sy dierbare bloed vir my sonde versoening gedoen het; en dat Hy nou kom om my by die hand te neem en deur die dal der skaduwee des doods weg te lei. Hy is mos hier by ons, ons kan Hom voel...
  • Jopie Fourie, ’n Lewenskets, deur J.M. de Wet, 1940
 • 10 minuten voor een. Pretoria Tronk
  Zondag 20. 12. 14.
    Getrouwe Vrienden en Vriendinnen.
      Bij de tijd dat gij dit schrijven ontvangt dan is Jopie bij zijn Hemelse Vader, om vijf uur vertrek ik van hier op reis naar het eeuwigheid met de getrouwe Leidsman en Vrind Jezus.
    Ik heb veel om u allen voor te bedanken. De boom die geplant is en met mijn bloed benat wordt zal opgroei tot een groot boom en het zal heerlik vruchten voorbrengen.
    Wees getrou aan uw tradities, wees getrou aan uw volk, aan uw Godsdienst en aan uw God, de Heer zal u leiden. Hij zal u de[n] weg wijzen waarheen gij gaan moet. Schrijf op mijn grafsteen: Voor God en Vaderland.
    Ik ben jong mijn leven is zoet, maar dank God Hij heeft mij van all[es] los gemaakt, ik heb niets dat mij hinderen, geen Haat, geen Liefde. [God] zal voor mijn geliefden zorgen, God komt de wraak toe.
    Getrouwe vrienden wees overtuigd dat ik uw sijmpathie en gebeden waardeert, het spijt mij dat ik u allen niet met de hand [kan] drukken, maar God heeft het anders gewildt en Hij heeft mij kra[ght] gegeven om mij aan Zijn wil te onderwerpen.
    Dit is mijn laaste letters die ik schrijven zal en mijn vermaning [is:] Wees getrou tot den dood aan uwe tradities, aan uw Godsdie[nst,] aan uw taal, aan uw volk.
  God zij met u allen tot wij wederzien.
      Joseph Johannes Fourie
  • Brief uit Pretoria Tronk aan vriende en vriendinne sowat 4 ure voor terregstelling op die Sondagoggend van 20 Desember 1914, soos aangehaal deur Luan Schalkwyk in Jopie Fourie: Rebelle-held se afskeidsbrief ure voor sy dood, Kraal Uitgewers (21 Junie 2017).
   Nota: etlike foute in bg. bronweergawe is aan die hand van 'n aanlyn-faksimilee gekorrigeer – die brief is o.m. nie aan "Afrikaner" vriende en vriendinne geadresseer nie. Daar is ook teks op die keersy van die vel, benewens 'n brief aan sy vrou Susan, en een aan sy familie.