Johann Sebastian Bach

Vanuit Wikiquote
Waar daar gewyde musiek is, is God met sy genade altyd teenwoordig.

Johann Sebastian Bach (31 Maart [O.S. 21 Maart] 168528 Julie 1750) was 'n Duitse komponis van die Barokera. Etlike Bach-nasate was ook komponiste, maar Johann Sebastian word as die beroemdste gereken. Hy is veral bekend vir sy gewyde musiek, orrelmusiek en kamerorkesmusiek.

Aanhalings[wysig]

 • Dem höchsten Gott allein zu Ehren,
  Dem Nächsten draus sich zu belehren.
  • Om die hoogste God alleen te eer,
   om die naaste daardeur te leer.
  • Epigraaf tot die Orgelbüchlein, aangehaal deur Carl Hermann Bitter in Johann Sebastian Bach (Berlyn: Ferdinand Schneider, 1865), band 1, p. 145
 • Und soll wie aller Musik also auch des Generalbasses Finis und Endursache anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Recreation des Gemütes sein. Wo dieses nicht in acht genommen wird, ists keine eigentliche Musik, sondern ein Teuflisches Geplerr und Geleier.
 • En moet soos alle musiek ook die basso continuo, eens en vir altyd niks anders wees nie, as net tot Gods eer en vir die verkwikking van die gemoed; waar dit nié in ag geneem word nie, is dit geen werklike musiek nie, maar 'n duiwelse geklop en geknars.
  • Aangehaal in Ludwig Prautzsch Bibel und Symbol in den Werken Bachs, p. 7 [1]
 • Bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.
  • By gewyde musiek is God altyd met sy genade teenwoordig.
  • Annotasie in 'n afskrif van die Calovbybel, soos aangehaal in John Butt (red.) The Cambridge Companion to Bach (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p. 256

Musikale aanhaling[wysig]

 • 
\new Score <<
 \new PianoStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice \relative c''' {
    \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
    \override Score.NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
    \tempo Adagio
    \voiceOne
    a8 \fermata \mordent b,32 \rest g'64 f e d cis32 d16 b \rest b8 \rest \fermata
    a \fermata \mordent b32 \rest e, f cis d16 b' \rest b8 \rest \fermata |
    s2. \oneVoice <bes, cis e>4 ~ \arpeggio
    <bes cis e>4 d
   }
   \new Voice \relative c'' {
    \voiceTwo
    a8 \fermata \mordent s32 g64 f e d cis32 d16 s8. s2 |
    s1
    s4 a
   }
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice \relative c' {
    \clef "bass"
    s2 a8 \fermata \mordent d,32 \rest e f cis d16 d \rest d8 \rest \fermata |
    \voiceOne
    a'8 \fermata \mordent d,32 \rest g64 f e d cis32 d16 d16 \rest d8 \rest \fermata d4 \rest <cis e g>4 ~ \arpeggio |
    <cis e g> ~ g'16 e fis8
   }
   \new Voice \relative c {
    \voiceTwo
    s1
    a8 \fermata \mordent s32 g64 f e d cis32 d16 s8. s2 |
    s4 d'4
   }
  >>
 >>
 \new Staff \relative c, {
  \clef "bass"
  R1 |
  r2 d ~ |
  d
 }
>>

Aanhalings oor Bach[wysig]

 • Een van die mees buitengewone dinge omtrent die mees buitengewone musikant in die geskiedenis, is die feit dat hierdie man se musiek wat vandag so 'n magiese aantrekkingskrag op ons uitoefen, en waarteen ons geneig is om die hoogtepunte in die kuns van musiek in die afgelope twee eeue op te weeg, dat hierdie musiek absoluut geen invloed op die musikante of die publiek van sy eie tyd uitgeoefen het nie. En die verbasende omtrent Bach is verder dat hy glad nie inpas by ons opvatting van die misverstane genie wat sy generasie jare vooruit was nie. Hy is inderdaad verkeerd verstaan, en wel nie omdat hy sy tyd vooruit was nie, maar eerder omdat hy volgens die musikale ingesteldheid van sy dag, geslagte daaragter was.