Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
133 grepe bygevoeg ,  1 jaar gelede
:* [[w:Mel Brooks|Mel Brooks]] [http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-mel-brooks-with-comedy-we-can-rob-hitler-of-his-posthumous-power-a-406268.html Spiegel-onderhoud]
 
* In Hitler se beskouing was die Christengeloof 'n godsdiens wat net vir slawe geskiksal wasdeug; hy het veral die etiek daarvan versmaad. Die lering daarvan, het hy verklaar, was in opstand teen die natuurwetnatuurwette van seleksie deur stryd en die oorlewing ​​van die sterkstes.
** [[w:Alan Bullock|Alan Bullock]], ''Hitler: A Study in Tyranny''; Harper Perennial Edition (1991) p. 218. Aanvanklik in 1952 gepubliseer.
 
* Alhoewel Hitler inderdaad in sy wese rassisties en antisemities was, en 'n man wat sonder wroeging moord en volksmoord kon uitvoer, was hy ook 'n indiwidu met groot moed, 'n ware soldaat in die Groot Oorlog, 'n eersterangse politieke organiseerder, 'n leier met diepgaande kennis van Europese geskiedenis, wat oor 'n oratoriese vermoë beskik het wat ontsag ingeboesem het selfs by diegene wat hom verag het. ... Hitler se sukses was nie net aan sy buitengewone vaardighede te danke nie. Sy genialiteit was gesetel in die intuïtiewe aanvoeling van inskiklikheid, die persoonlikheidsgebreke, die lamsakkigheid van opponerende staatsmanne wat 'n waanmoraliteitskynmoraliteit wou handhaaf.
** [[w:Pat Buchanan|Pat Buchanan]], [http://www.realchange.org/hitler.htm rubriek met bespreking van John Toland se biografie van Hitler] (1977).
 
* Hitler weer het die Christendom gesien as 'n tydelike bondgenoot, want volgens hom was iemand 'óf 'n Christen óf 'n Duitser'. Om albei te wees was onmoontlik. Nazisme was op sigself 'n godsdiens, 'n heidengodsdiens met Hitler as die hoëpriester daarvan. ... Sy hoë altaar was Duitsland self, benewens die Duitse volk, hul grond en woude, taal en tradisies.
** [[w:Geoffrey Blainey | Geoffrey Blainey]], ''A Short History of Christianity'', Viking (2011) pp. 495–6
<!--
* "Everybody thinks Hitler got to power because of his [[armies]], because they were willing to [[kill]], and that's partially true, because in the real world [[power]] is always built on the threat of death and dishonor. But mostly he got to power on [[words]], on the right words at the right time."
: "I was just thinking of of comparing you to him."
:* [[Orson Scott Card]] ''[[Ender's Game]]'' p. 131
 
* Almal dink dat Hitler danksy sy leër aan bewind gekom het, omdat hulle bereidwillig was om dood te maak, en dit is deels waar, want in werklikheid word mag gevestig op doodsbedreiging en oneer. Maar tot 'n groter mate het hy mag verkry deur woorde, deur die regte woorde op die paslike tyd.
* Try explaining Hitler to a kid.
:* [[Orson Scott Card]] in ''[[Ender's Game]]'', p. 131
** [[w:George Carlin|George Carlin]], from ''Brain Droppings''.
 
* Probeer om Hitler aan 'n kind te verduidelik.
* But if you can breed cattle for milk yield, horses for running speed, and dogs for herding skill, why on Earth should it be impossible to breed humans for mathematical, musical or athletic ability? Objections such as "these are not one-dimensional abilities" apply equally to cows, horses and dogs and never stopped anybody in practice. I wonder whether, some 60 years after Hitler's death, we might at least venture to ask what the moral difference is between breeding for musical ability and forcing a child to take music lessons. Or why it is acceptable to train fast runners and high jumpers but not to breed them. I can think of some answers, and they are good ones, which would probably end up persuading me. But hasn't the time come when we should stop being frightened even to put the question?
** [[w:George Carlin|George Carlin]], fromin ''Brain Droppings''.
** Richard Dawkins, From the Afterword, The Herald Scotland, (November 20, 2006)
 
* As jy egter beeste vir melkopbrengs kan selekteer, resiesperde vir spoed en honde as wagters, hoekom sou dit dan onmoontlik wees om mense te selekteer vir wiskundige, musikale of atletiese vaardighede? Besware soos "dit is nie eendimensionale vermoëns nie" geld insgelyk vir koeie, perde en honde en het nog nooit iemand in die praktyk verhinder nie. Ek wonder of ons, ongeveer 60 jaar na Hitler se dood, minstens kan waag om te vra wat die morele verskil is tussen teling vir musikale vermoë en die dwing van 'n kind om musieklesse te neem. Of waarom dit aanvaarbaar is om vinnige hardlopers en hoogspringers op te lei, maar nie om 'n atletiese ras te genereer nie. Ek kan wel aan enkele antwoorde dink, en dit is goeie antwoorde wat my waarskynlik sou oorreed. Maar het die tyd nie aangebreek dat ons moet ophou om bang te wees nie, selfs nie om die vraag te stel nie?
* What's to prevent us from saying Hitler wasn't right? I mean, that is a genuinely difficult question.
** Richard Dawkins, in ''From the Afterword'', The Herald Scotland, (20 November 20, 2006)
** [[Richard Dawkins]] [http://byfaithonline.com/page/in-the-world/richard-dawkins-the-atheist-evangelist "Richard Dawkins, the Atheist Evangelist", by Larry Taunton, ''byFaith'' (18 December 2007)]
 
* Wat sou ons verhoed om te sê dat Hitler reg was? Ek meen, dit is inderdaad 'n moeilike vraag.
* Adolf Hitler may have been wrong all down the line, but one thing is beyond dispute: the man was able to work his way up from lance corporal in the German Army to Führer of a people of almost 80 million. … His success alone proved that I should subordinate myself to this man.
** [[w:Richard Dawkins|Richard Dawkins]] aangehaal in [http://byfaithonline.com/page/in-the-world/richard-dawkins-the-atheist-evangelist "Richard Dawkins, the Atheist Evangelist", bydeur Larry Taunton, ''byFaith'' (18 DecemberDesember 2007)]
** [[Adolf Eichmann]], As quoted in "The Eichmann Memoir" in ''The Personalist Volume XLII'' (1961).
 
* Adolf Hitler was miskien al die tyd verkeerd, maar oor een saak bly ek vas oortuig: hierdie man kon vorder van 'n lanskorporaal in die Duitse leër tot Führer van 'n volk van bykans 80 miljoen. ... Hierdie sukses was genoegsaam bewys dat ek my aan hierdie man ondergeskik moes stel.
* Had Hitler died in middle of the 1930's, Nazism would probably have shown, under the leadership of a [[Hermann Göring|Goering]], a fundamental change in its course, and the Second World War might have been averted. Yet the sepulcher of Hitler, the founder of a Nazi religion, might perhaps have been a greater evil than all the atrocities, bloodshed and destruction of Hitler's war.
** [[w:Adolf Eichmann|Adolf Eichmann]], Assoos quotedaangehaal in "The Eichmann Memoir" in ''The Personalist Volume XLII'' (1961).
** [[Eric Hoffer]], ''The True Believer'' (1951) Ch.18 Good and Bad Mass Movements, §122
 
* As Hitler in die middel-dertigerjare te sterwe gekom het sou Nazisme besmoontlik onder leiding van 'n [[w:Hermann Göring|Göring]] 'n wesenlike verandering in verloop getoon het, en die Tweede Wêreldoorlog kon dalk afgewend word. Tog kon die mausoleum van Hitler, die stigter van 'n Nazi-godsdiens, miskien 'n nog groter euwel bewerk het as al die gruweldade, bloedvergieting en vernietiging van Hitler se oorlog.
** [[w:Eric Hoffer|Eric Hoffer]], ''Thebl. True122 Believer''in (1951)hoofstuk Ch.18: Good and Bad Mass Movements, §122''The True Believer'' (1951)
<!--
* The names of [[Vladimir Lenin|Lenin]], [[Joseph Stalin|Stalin]], and Hitler will forever be linked to the tragic course of European history in the first half of the twentieth century. Only weeks after the Russian Revolution the Bolsheviks created [[w:Cheka|secret police forces]] far more brutal than any that had existed under the tsar. The Nazis followed suit and were no sooner in power than they instituted the dreaded [[w:Gestapo|Gestapo]]. Under both regimes millions of people were incarcerated in concentration camps where they were tortured and frequently worked to death.
** [[w:Robert Gellately|Robert Gellately]], ''Lenin, Stalin, and Hitler : The Age of Social Catastrophe'' (2007).
 
* Hitler did a better job than Stalin of accomplishing Lenin’s totalitarian promises—betterpromises — better, too, than Mussolini,…
** [[w:François Furet | François Furet]], ''The Passing of an Illusion, The Idea of Communism in the Twentieth Century'', University of Chicago Press (1999) p. 205
 
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm