Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
430 grepe bygevoeg ,  1 jaar gelede
vertaal uit en
k (Wysigings deur 159.146.18.71 teruggerol na laaste weergawe deur JMK)
Etiket: Rollback
(vertaal uit en)
** [https://archive.org/stream/TheSpeechesOfAdolfHitler19211941/hitler-speeches-collection_djvu.txt München - Toespraak van 12 April 1922]
 
* En daar bestaan nie iets soos klasse nie: daar kán nie. Klas beteken kaste en kaste beteken ras. As daar kaste in Indië bestaan, goed en wel; daar is dit moontlik omdat daar voorheen Ariërs en die donker inheemses was. So was dit ook in Egipte en in Rome. Maar by ons in Duitsland waar elke Duitser dieselfde bloed het, dieselfde oë het en dieselfde taal praat, hier kan daar geen klasse wees nie; hier kan daar slegsnet 'neen enkele volk wees en verder niks meer nie.
** Hitler se toespraak in München op 12 April 1922, [https://books.google.com/books?id=inJuDgAAQBAJ&pg=PP32]
 
 
* ''Zu einer solchen weisen Maßnahme waren einst Spart[j]aken [sie] fähig, aber nicht unser heutiges, verlogen sentimentales, bürgerlich-patriotisches Zeug. Die Herrschaft der 6000 Spartaner über 3 1/2 Hunderttausend Heloten war nur denkbar infolge des rassischen Hochwertes der Spartaner. Dieser aber war das Ergebnis einer planmäßigen Rasseerhaltung, so daß wir im spartanischen Staat den ersten völkischen zu sehen haben. Die Aussetzung kranker, schwächlicher, mißgestalteter Kinder, d. h. also deren Vernichtung, war menschenwürdiger und in Wirklichkeit tausendmal humaner als der erbärmliche Irrsinn unserer heutigen Zeit, die krankhaftesten Subjekte zu erhalten, und zwar um jeden Preis zu erhalten, und hunderttausend gesunden Kindern infolge der Geburtenbeschränkung oder durch Abtreibungsmittel das Leben zu nehmen, in der Folgezeit aber ein Geschlecht von mit Krankheiten belasteten Degeneraten heranzuzüchten.'' [https://books.google.com/books?id=bBgfAAAAMAAJ&dq=Zu+einer+solchen+weisen+Ma%C3%9Fnahme+waren+einst&focus=searchwithinvolume&q=%22f%C3%A4hig%2C+aber+nicht+unser+heutiges%2C+verlogen+sentimentales%22+]
* Eens op 'n tyd was die Spartane in staat tot so 'n wyse maatreël in staat, maar nié ons hedendaagseeietydse leuenagtig-sentimentele en burgerlik-patriotiese gespuis nie. Die heerskappy van sesduisend Spartane oor driehonderd en vyftig duisend Helote was slegs denkbaar ingevolge die hoë raswaarde van die Spartane. En dit was die resultaat van sistemiese raspreservering, sodat Sparta beskou moet word as die eerste Volkstaat. Die blootstelling van siek, swak en wanskape kinders, kortom hul uitwissing, was meer opreg en inderwaarheid 'n duisend maal meer menslik as die verderflike absurditeit van ons dag waar behoud van die mees patologiese subjekte, inderdaad teen enige prys, nagestreef word, om nogtans die lewe te neem van 'n honderd duisend welgeskape kinders deur die toedoen van geboortebeperking en aborsies, ten einde 'n gebreklike ras te genereer wat oorlaai is met siektes.
** In Engels vertaal in ''Hitler's Secret Book'' (1961) Grove Press uitgawe, pp. 8-9 en 17-18.
 
* Geskok en gebroke aanskou ons die verlies van die manne van Stalingrad. Driehonderd-en-dertigduisend Duitse manne is sinneloos en onnadenkend na hul dood en uitwissing gedryf deur die geïnspireerde strategie van ons voetsoldaat Eerste Klas van die Eerste Wêreldoorlog. Führer, ons bedank u!
** Die [[w:Wit Roos|Wit Roos]] se sesde pamflet.
<!--
=== Quotes after the end of World War II ===
:<small>Sorted by Author</small>
[[File:Children headed for deportation.JPG|thumb|He set out to [[kill]] [[people]] not for what they did but for who they were. Even [[Mao]] and [[Stalin]] were killing their "class enemies." Hitler killed a million [[Jewish]] [[babies]] just for existing. ~ [[w:Nancy Gibbs|Nancy Gibbs]] ]]
[[File:Jane Kelly. Psychosis 1.jpg|thumb|[[James Branch Cabell|Cabell]] and Hitler did not inhabit the same [[universe]]. ~ [[w:Alfred Kazin|Alfred Kazin]] ]]
 
=== Aanhalings na afloop van die Tweede Wêreldoorlog===
* By exploiting material wealth confiscated and plundered in a racial war, Hitler’s National Socialism achieved an unprecedented level of economic equality and created vast new opportunities for upward mobility for the German people.
:<small>SortedGesorteer byvolgens Authorouteur</small>
** [[w:Götz Aly|Götz Aly]], ''Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State'', New York: NY, Metropolitan Books (2007) pp. 7-8
[[Lêer:Children headed for deportation.JPG|duimnael|regs|Dit was nié sy doelwit om mense dood te maak vir wat hulle gedoen het nie, maar vir wie hulle was. Selfs [[w:Mao|Mao]] en [[w:Stalin|Stalin]] het hul 'klasvyande' doodgemaak. Hitler het egter 'n miljoen [[w:Jode|Jood]]se babas doodgemaak bloot omdat hulle bestaan het. ~ [[w:Nancy Gibbs|Nancy Gibbs]] ]]
[[FileLêer:Jane Kelly. Psychosis 1.jpg|thumbduimnael|regs|[[w:James Branch Cabell|Cabell]] anden Hitler didwas notnie inhabitbewoners thevan samedieselde [[universe]]heelal nie. ~ [[w:Alfred Kazin|Alfred Kazin]] ]]
 
* Deur munt te slaan uit die materiële rykdom wat in 'n rasseoorlog geplunder en gekonfiskeer is, het Hitler se Nasionaal-Sosialisme 'n ongekende vlak van ekonomiese gelykheid beryk en omvangryke nuwe geleenthede geskep vir die opwaartse mobiliteit van die Duitse volk.
* Although some people felt [[w:Adolf Hitler|Adolf Hitler]] was bad, he was a great man and a real conqueror whose name would never be forgotten.
** [[w:Götz Aly|Götz Aly]], ''Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State'', New York: NY, Metropolitan Books (2007), pp. 7-8
** [[Idi Amin]], as quoted in ''The Evil 100'' (2004) by Martin Gilman Wolcott, p. 78.
 
* Alhoewel sommige mense mag voel dat Adolf Hitler sleg was, was hy eintlik 'n groot man en 'n ware veroweraar wie se naam nooit vergeet sal word nie.
*'''Spiegel''': Can you also get your revenge on him by using comedy?
** [[w:Idi Amin|Idi Amin]], assoos quotedaangehaal in ''The Evil 100'' (2004) bydeur Martin Gilman Wolcott, p. 78.
:'''Brooks''': Yes, absolutely. Of course it is impossible to take revenge for 6 million murdered Jews. But by using the medium of comedy, we can try to rob Hitler of his posthumous power and myths. In doing so, we should remember that Hitler did have some talents. He was able to fool an entire population into letting him be their leader. However, this role was basically a few numbers too great for him –- but he simply covered over this deficiency.
:'''Spiegel''': Was he a good actor?
:'''Brooks''': Yes, as he convinced many millions of Germans. It’s not without good reason that comedies about Hitler often concern actors who should play him. Just think about Charlie Chaplin’s “The Great Dictator” (1940) or Ernst Lubitsch’s “To Be or not To Be” (1942). There’s no doubt about it, Hitler worked in the same branch as we do: he created illusions.
:'''Spiegel''': In a documentary film about the downfall of the German battleship the Bismarck, US director James Cameron referred to Hitler as the “greatest pop star of his time."
:'''Brooks''': There's something in that. Hitler must have had a magnetic attractive force, like a rock star he used his voice to spellbind umpteen thousands of listeners. So it’s only fitting when comic actors make him the limelight hog of world history. We take away from him the holy seriousness that always surrounded him and protected him like a cordon.
:* [[Mel Brooks]] [http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-mel-brooks-with-comedy-we-can-rob-hitler-of-his-posthumous-power-a-406268.html Spiegel interview]
 
* '''Spiegel''': Kan jy ook op hom wraak neem deur van komedie gebruik te maak?
* In Hitler's eyes, Christianity was a religion fit only for slaves; he detested its ethics in particular. Its teaching, he declared, was a rebellion against the natural law of selection by struggle and the survival of the fittest.
: '''Brooks''': Ja, absoluut. Natuurlik is dit onmoontlik om wraak te neem vir die 6 miljoen vermoorde Jode. Maar met die medium van komedie kan ons probeer om Hitler van sy postume invloed en mithos te beroof. In ons uitvoering daarvan moet ons in gedagte hou dat Hitler wel sekere talente gehad het. Hy was immers in staat om 'n hele bevolking 'n rat voor die oë te draai sodat hulle hom as hul leier aangestel het. Hierdie rol was egter gans en al bo sy vuurmaakplek, maar sy tekortkomings het hy net verdoesel.
** [[w:Alan Bullock| Alan Bullock]], ''Hitler: A Study in Tyranny''; Harper Perennial Edition (1991) p. 218. First published 1952
: '''Spiegel''': Was hehy a'n goodgoeie actorakteur?
: '''Brooks''': Ja, want hy het baie miljoene Duitsers oortuig. Dit is nie sonder goeie rede dat komedies oor Hitler dikwels handel oor watter akteurs sy rol moet vertolk nie. Dink net aan Charlie Chaplin se “The Great Dictator” (1940) of Ernst Lubitsch se “To be or not to be” (1942). Daar bestaan geen twyfel nie, Hitler het in dieselfde vertakking as ons gewerk: die skepping van illusies.
: '''Spiegel''': In 'n dokumentêre film oor die ondergang van die Duitse slagskip die Bismarck, verwys die Amerikaanse regisseur James Cameron na Hitler as die 'grootste popster van sy tyd.'
: '''Brooks''': Daar is waarheid daarin. Hitler moes 'n magnetiese aantrekkingskrag gehad het, soos 'n rockster het hy sy stem gebruik om derduisende luisteraars te boei. Dit is dus net gepas as komiese akteurs toelaat dat hy die kalklig in wêreldgebeure steel. Ons verwyder die heilige erns wat hom altyd omring het en soos 'n kordon beskerm het.
:* [[w:Mel Brooks|Mel Brooks]] [http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-mel-brooks-with-comedy-we-can-rob-hitler-of-his-posthumous-power-a-406268.html Spiegel interview-onderhoud]
 
* In Hitler se beskouing was die Christengeloof 'n godsdiens wat net vir slawe geskik was; hy het veral die etiek daarvan versmaad. Die lering daarvan, het hy verklaar, was in opstand teen die natuurwet van seleksie deur stryd en die oorlewing ​​van die sterkstes.
* Though Hitler was indeed racist and anti-Semitic to the core, a man who without compunction could commit murder and genocide, he was also an individual of great courage, a soldier's soldier in the Great War, a political organizer of the first rank, a leader steeped in the history of Europe, who possessed oratorical powers that could awe even those who despised him... Hitler's success was not based on his extraordinary gifts alone. His genius was an intuitive sense of the mushiness, the character flaws, the weakness masquerading as morality that was in the hearts of the statesmen who stood in his path.
** [[w:Alan Bullock| Alan Bullock]], ''Hitler: A Study in Tyranny''; Harper Perennial Edition (1991) p. 218. FirstAanvanklik publishedin 1952 gepubliseer.
** [[Pat Buchanan]], [http://www.realchange.org/hitler.htm column discussing John Toland's biography of Hitler] (1977).
 
* Alhoewel Hitler inderdaad in sy wese rassisties en antisemities was, en 'n man wat sonder wroeging moord en volksmoord kon uitvoer, was hy ook 'n indiwidu met groot moed, 'n ware soldaat in die Groot Oorlog, 'n eersterangse politieke organiseerder, 'n leier met diepgaande kennis van Europese geskiedenis, wat oor 'n oratoriese vermoë beskik het wat ontsag ingeboesem het selfs by diegene wat hom verag het. ... Hitler se sukses was nie net aan sy buitengewone vaardighede te danke nie. Sy genialiteit was gesetel in die intuïtiewe aanvoeling van inskiklikheid, die persoonlikheidsgebreke, die lamsakkigheid van opponerende staatsmanne wat 'n waanmoraliteit gehandhaaf het.
* [Hitler] himself saw Christianity as a temporary ally, for in his opinion 'one is either a Christian or a German'. To be both was impossible. Nazism itself was a religion, a pagan religion, and Hitler was its high priest... Its high altar [was] Germany itself and the German people, their soil and forests and language and traditions.
** [[w:Pat Buchanan|Pat Buchanan]], [http://www.realchange.org/hitler.htm columnrubriek discussingmet bespreking van John Toland's biographyse biografie ofvan Hitler] (1977).
** [[w:Geoffrey Blainey | Geoffrey Blainey]], ''A Short History of Christianity'', Viking (2011) pp. 495–6
 
* Hitler weer het die Christendom gesien as 'n tydelike bondgenoot, want volgens hom was iemand 'óf 'n Christen óf 'n Duitser'. Om albei te wees was onmoontlik. Nazisme was op sigself 'n godsdiens, 'n heidengodsdiens, met Hitler as die hoëpriester daarvan. ... Sy hoë altaar was Duitsland self, benewens die Duitse volk, hul grond en woude, taal en tradisies.
** [[w:Geoffrey Blainey | Geoffrey Blainey]], ''A Short History of Christianity'', Viking (2011) pp. 495–6
<!--
* "Everybody thinks Hitler got to power because of his [[armies]], because they were willing to [[kill]], and that's partially true, because in the real world [[power]] is always built on the threat of death and dishonor. But mostly he got to power on [[words]], on the right words at the right time."
: "I was just thinking of of comparing you to him."
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm