Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
507 grepe verwyder ,  1 jaar gelede
vertaal uit en
k
(vertaal uit en)
**Toespraak in April 1922, soos aangehaal in ''A History of National Socialism'', deur Konrad Heiden, Methuen & Company Ltd, Londen: VK, 1934, p. 58.
 
* Slegs twee moontlikhede bestaan in Duitsland; en moet jou nie vergis dat die bevolking vir altyd by die middelparty, die party van kompromieë sal volstaan nie; eendag sal die volk hul wend tot diegene wat die komende ruïnasie mees konsekwent voorspel het, én gestreef het om hul daarvan te distansieer. En daardie party is óf die linkse party: en dan kan God alleen ons help! want dit sal ons lei tot volkome ondergang - na bolsjewisme, of ándersins is dit 'n regse party wat eindelaas, wanneer die volk in uiterste wanhoop verkeer, wanneer dit al sy geesdrif ingeboet het en op niks verder kan staatmaak nie, opsigself vasbeslote is om die leisels van mag meedoënloos aan te gryp – wat naamlik die begin van die weerstand is wat ek enkele minute gelede geopper het. Ook hierin kan geen kompromie bestaan nie, want daar is maar twee uitkomste: hetsy oorwinning van die Ariër, óf uitdelging van die Ariër en hegemonie van die Jood.
**[https://archive.org/stream/TheSpeechesOfAdolfHitler19211941/hitler-speeches-collection_djvu.txt München - Toespraak van 12 April 1922]
 
* Die Jodedom is 'n volk waarvan die rasbasis nie 'n volkome eenvormigheid presenteer nie. Nietemin beskik dit as volk oor spesifieke intrinsieke eienskappe wat dit onderskei van alle ander volke wat die wêreld bewoon. Alhoewel Jodedom nie 'n religieuse gemeenskap is nie, staan hul onderlinge religieuse band in as die daaglikse reglement van hul Joodse volk. Die Jode het nog nooit oor 'n territoriaal afgebakende staat van hul eie beskik soos dié van die Ariese state nie. Nietemin vorm hierdie religieuse gemeenskap 'n werklike staat, aangesien dit die behoud, die aanwas en die toekoms van die Joodse volk waarborg. Voorgenoemde is naamlik die taak van die staat alleen. Dat die Joodse staat aan geen territoriale beperking onderworpe is, soos die geval by Ariese state is nie, staan verbonde met die karakter van die Joodse volk, wat ontbreek aan produktiewe kragte vir die oprigting en preservering van sy eie territoriale staat.
 
* Weens die gebrek aan 'n eie produktiewe arbeidsvermoë kan die Joodse volk nie die vestiging van 'n staat in die territoriale sin verwesenlik nie, maar bly dit vir sy selfonderhoud afhanklik van die werk en kreatiewe aktiwiteite van ander nasies. Die voortbestaan van die Jood bestaan dan daaruit om homself parasities te vestig binne die lewens van ander volke. Die uiteindelike doelwit van die Joodse stryd om bestaan is die verslawing van produktiewe volke. Ten einde hierdie doelwit te verwesentlik, wat altoos die behoud van die Jodedom in sy bestaanstryd verseker het, maak die Jood gebruik van alle wapens in ooreenstemming met die hele samestelling van sy karakter. Sodoende sal hy in die binnelandse politiek van die indiwiduele nasies eerstens veg vir gelyke regte en later vir spesiale regte. Die karaktertrekke van sluheid, intelligensie, skerpsinnigheid, ondeugsaamheid, veinsery, endiesmeer, gewortel in sy volksaard, dien as sy wapens tot hierdie doeleinde. Hulle is netsoveel taktieke in sy oorlewingstryd as taktieke van ander volke in strydvoering. In buitelandse beleid, poog hy om nasies in 'n toestand van onrus te bring, om hul aandag af te lei van hul ware belange, en om hulle in wedersydse oorloë te dompel, en om sodoende gaandeweg 'n posisie van meesterskap oor hulle te verkry met die aanwending van geldmag en propaganda. Sy einddoelwit is denasionalisasie, die promiskue verbastering van ander volke, die afskaling van die rasbydrae van die hoogste volke, sowel as die oorheersing van hierdie rasmengelmoes deur die uitroeiing van die volksintelligentsia en die vervanging daarvan deur lede van sy eie volk.
 
* Politiek is die maak van geskiedenis.
* [Hitler is] 'n ware <i>reductio ad absurdum</i> van "progressiewe" denke.
** Francis Stuart Campbell, pennaam van [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]] (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, p. 159.
 
<!--
* By 'n Diepgaandediepgaande studieondersoek van die nasionaal-sosialistiese ontstaangeskiedenis onthulword 'n verbasende gebrek aan oorspronklike denke inby die konsepte van Hitler; Dieontbloot. Sy sterkte van Hitler bestaan uitsluitlik in die slim gebruikaanwending van ''reeds bestaande'' tendense, idees en situasies. Dit is ineie aan die aard van massaleiers dat hulle nie 'oorspronklik'‘oorspronklik’ kan wees nie;, want die massaleier is noodwendig 'n ''virtuoos'' van gewone plekkegemeenplase, wat hy alsoms, danof ook nie, herhaalas invermomde die‘nuwe dekmantelontdekkings’ vanmag 'n 'nuwe ontdekking'hersirkuleer. Die moderne diktator wilis nie weerspreekdaarop nie,uit maar wel dieom reeds bestaande sienings (en vooroordele) te weerspreek nie, maar eerder om dit te bevestig.
* It must be emphasized that an intensive study of national socialistic "prehistory" reveals a curious lack of original thought in Hitler's concepts; Hitler's strength consists solely in the clever use of ''already existing'' trends, ideas, and situations. It lies in the very nature of mass leaders that they cannot be "original"; the mass leader is necessarily a ''virtuoso'' of commonplaces which he may or may not repeat in the guise of a "new discovery." The modern dictator is not out to contradict but to confirm already existing views (and prejudices).
** Francis Stuart Campbell, pennaam van [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]] (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, p. 201.
 
* SoDie thebooswig bastard'sis deaddood? TeNet jammer dat oons Toohom badnie welewend didn'tgevang capturehet him alivenie!
**[[w:Joseph Stalin|Joseph Stalin]], Said in April 1945 toe Onhy hearingvan of [[Hitler|Hitler's]] suicidese selfmoord te hore kom, assoos quotedaangehaal in [http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/22.html ''The Memoirs of [[w:Georgy Zhukov|Georgy Zhukov]]''].
<!--
 
* Adolf Hitler<br>I'm not worthy to speak up for Adolf Hitler, and to any sentimental rousing his life and deeds do not invite.<br>Hitler was a warrior, a warrior for humankind and a preacher of the gospel of justice for all nations. He was a reforming character of the highest order, and his historical fate was that he functioned in a time of exampleless [i.e., unequalled] brutality, which in the end felled him.<br>Thus may the ordinary Western European look at Adolf Hitler. And we, his close followers, bow our heads at his death.
** [[Knut Hamsun]], Norwegian author and Nobel Prize-winner, obituary of Hitler published in the May 7, 1945 evening edition of ''[[w:Aftenposten|Aftenposten]]''<ref name= NYT_2009-02-27> {{ cite news |url=http://www.nytimes.com/2009/02/28/books/28hams.html?scp=1&sq=Knut+Hamsun+hitler+warrior+prophet&st=nyt |title=Norwegian Nobel Laureate, Once Shunned, Is Now Celebrated |last=Gibbs
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm