Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
13 grepe bygevoeg ,  1 jaar gelede
vertaal uit en
(vertaal uit en)
(vertaal uit en)
* Die Volkstaat daarenteen, moet onder geen omstandighede Pole annekseer met die bedoeling om eendag Duitsers van hulle te maak nie. In teendeel moet dit die oortuiging laat posvat om hierdie volksvreemde raselemente af te seël, sodat die bloed van sy eie volk nie opnuut gekorrupteer word nie, óf dit moet hulle sonder uitstel verwyder en die ontvolkte gebied oordra aan sy eie nasionale kamerade.
 
* Die Jodedom is 'n volk waarvan die rasbasis nie 'n volkome eenvormigheid presenteer nie. Nietemin beskik dit as volk oor spesifieke intrinsieke eienskappe wat dit onderskei van alle ander volke wat die wêreld bewoon. Alhoewel Jodedom nie 'n religieuse gemeenskap is nie, is ditstaan hul onderlinge religieuse band watin viras die daaglikse regeringreglement van hul Joodse volk instaan. Die Jode het nog nooit oor 'n territoriaal afgebakende staat van hul eie beskik soos dié van die Ariese state nie. Nietemin vorm hierdie religieuse gemeenskap 'n werklike staat, aangesien dit die behoud, die aanwas en die toekoms van die Joodse volk waarborg. Voorgenoemde is naamlik die taak van die staat alleen. Dat die Joodse staat aan geen territoriale beperking onderworpe is, soos die geval by Ariese state is nie, staan verbonde met die karakter van die Joodse volk, wat ontbreek aan produktiewe kragte vir die oprigting en preservering van sy eie territoriale staat.
 
* Weens die gebrek aan 'n eie produktiewe arbeidsvermoë kan die Joodse volk nie die vestiging van 'n staat in die territoriale sin verwesenlik nie, maar bly dit vir sy selfonderhoud afhanklik van die werk en kreatiewe aktiwiteite van ander nasies. Die voortbestaan van die Jood bestaan dan daaruit om homself parasities te vestig binne die lewens van ander volke. Die uiteindelike doelwit van die Joodse stryd om bestaan is die verslawing van produktiewe volke. Ten einde hierdie doelwit te verwesentlik, wat altoos die behoud van die Jodedom in sy bestaanstryd verseker het, maak die Jood gebruik van alle wapens in ooreenstemming met die hele samestelling van sy karakter. Sodoende sal hy in die binnelandse politiek van die indiwiduele nasies eerstens veg vir gelyke regte en later vir spesiale regte. Die karaktertrekke van sluheid, intelligensie, skerpsinnigheid, ondeugsaamheid, veinsery, endiesmeer, gewortel in sy volksaard, dien as sy wapens tot hierdie doeleinde. Hulle is netsoveel taktieke in sy oorlewingstryd as taktieke van ander volke in strydvoering. In buitelandse beleid, poog hy om nasies in 'n toestand van onrus te bring, om hul aandag af te lei van hul ware belange, en om hulle in wedersydse oorloë te dompel, en om sodoende gaandeweg 'n posisie van meesterskap oor hulle te verkry met die aanwending van geldmag en propaganda. Sy einddoelwit is denasionalisasie, die promiskue verbastering van ander volke, die afskaling van die rasbydrae van die hoogste volke, sowel as die oorheersing van hierdie rasmengelmoes deur die uitroeiing van die volksintelligentsia en die vervanging daarvan deur lede van sy eie volk.
** [[w:Ludwig von Mises|Ludwig von Mises]] ([1940], 1998). <I>Interventionism: An Economic Analysis</i>, in Engels vertaal deur Thomas Francis McManus en Heinrich Bund, onder redaksie van Bettina Bien Greaves. Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education Inc., ISBN: 1-57246-071-7, p. 89.
 
* ... vind ons 'n artikel in ''Harper's'' wat die finansiële bedrywighede van die Hitler-regime met genoegdoening uitlê. Ons word aangeraai om nié ons aandag van die "die Duitse finansiële program" te laat aflei deur die brutaliteit van die Duitse politieke beleid nie. Eersgenoemde sou "''rewolusionêr en benewens suksesvol''" wees. Die skrywer sê dan dat as ons die diktatorskap vir 'n wyle ignoreer, ons besmoontlik leidrade sal vind rakende die aard van ons eie onlangse finansiële kwale, wat sal uitwys wat makeer het en ''wat gedoen kan word'' om ekonomiese demokrasie nou en vir die toekoms te versterk. Die mans wat hierdie Duitse stelsel opgebou het, word as mans van onbetwisbare genialiteit beskryf. Dit sou nou duidelik geword het dat "Duitsland se binnelandse finansiële program die beperkings van haar finansiële omgewing op die koerse van produktiewe aktiwiteite afgewerp het. Jare voor die huidige oorlog was Duitse nywerheid reeds volstoom op dreef. Om hierdie dinge reg te kry verander Duitsland kapitalisme sonder om dit omver te werp."<br> Natuurlik is daar niks nuuts aan Hitler se finansiële metodes nie, soos elkeen wat die Duitse hoofstuk van hierdie bundel gelees het sal onthou. Dis alles bloot die gevolg van Hitler se aanvaarding van die lenings- en bestedingstaktieke van sy voorgangers, wat hy vooraf sonder omhaal veroordeel het. Hitler het weinig meer gedoen as wat Mussolini gedoen het, of wat die republikeine en Sosiaal-Demokrate in Duitsland voor hom gedoen het, of wat die ou Italiaanse en Duitse ministers voor die laaste oorlog gedoen het.
** [[w:John T. Flynn|John T. Flynn]] (1944) ''As We Go Marching'', Doubleday and Company, pp. 183-184, wat "The German Financial Revolution" deur Dal Hitchcock aanhaal, ''[[w:Harper's Magazine|Harper's Magazine]]'', Band 182, Februarie 1941. Skuinsdruk volgens oorspronklike.
 
* MetNa die ontstaanloodsing van die Duitse regering se teikening van die Jode het 'n Amerikaanse besoeker Herr Hitler gevra waarom hy dit so genadeloos deurvoer. Die Rykskansellier het geantwoord dat hy die idee by ons gekry het. Amerikaners is die grootste tou- en lamppaalkunstenaars (d.w.s. kastyders of sg. ''lynchers'') ter wêreld, en dat hulle by iedereen as sodanig bekend staan. Hy gebruik dieselfde metodes teen die Jode as wat ons teen die lojaliste van '76, die Indiërs, die Chinese aan die weskus, die negers, die Meksikane en die Filippyne gebruik het, tewens elke hulpelose gemeenskap wat ooit in die verlede aan ons uitgelewer was.
** [[w:Albert Jay Nock|Albert Jay Nock]], "The Jewish Problem in America," in ''Atlantic Monthly'' van Junie 1941.
<!--
** [[Winston Churchill]], Radio broadcast on the German invasion of Russia, June 22, 1941. In The Churchill War Papers : 1941 (1993), W.W. Norton, pp. 835-836 {{ISBN|0393019594}}.
 
* I have in this War a burning private grudge—whichgrudge — which would probably make me a better soldier at 49 than I was at 22: against that ruddy little ignoramus Adolf Hitler (for the odd thing about demonic inspiration and impetus is that it in no way enhances the purely intellectual stature: it chiefly affects the mere will). Ruining, perverting, misapplying, and making for ever accursed, that noble northern spirit, a supreme contribution to Europe, which I have ever loved, and tried to present in its true light.
** [[w:J. R. R. Tolkien|J. R. R. Tolkien]] ''The Letters of J. R. R. Tolkien'' No. 45: To his son [[w:Michael Tolkien|Michael Tolkien]] (1941-06-09).
 
** [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]], writing under the pen name Francis Stewart Campbell (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, pp. 35-36.
 
* [Hitler is] a'n veritableware <I>reductio ad absurdum</i> ofvan "progressiveprogressiewe" thoughtdenke.
** Francis Stuart Campbell, pen name of [[w:Erik von Kuehnelt-Leddihn|Erik von Kuehnelt-Leddihn]] (1943), <i>Menace of the Herd, or, Procrustes at Large</i>, Milwaukee, WI: The Bruce Publishing Company, p. 159.
 
 
* Adolf Hitler<br>I'm not worthy to speak up for Adolf Hitler, and to any sentimental rousing his life and deeds do not invite.<br>Hitler was a warrior, a warrior for humankind and a preacher of the gospel of justice for all nations. He was a reforming character of the highest order, and his historical fate was that he functioned in a time of exampleless [i.e., unequalled] brutality, which in the end felled him.<br>Thus may the ordinary Western European look at Adolf Hitler. And we, his close followers, bow our heads at his death.
** [[Knut Hamsun]], Norwegian author and Nobel Prize-winner, obituary of Hitler published in the May 7, 1945 evening edition of ''[[w:Aftenposten|Aftenposten]]''<ref name= NYT_2009-02-27> {{ cite news |url=http://www.nytimes.com/2009/02/28/books/28hams.html?scp=1&sq=Knut+Hamsun+hitler+warrior+prophet&st=nyt |title=Norwegian Nobel Laureate, Once Shunned, Is Now Celebrated |last=Gibbs
|first=Walter |newspaper=The New York Times |date=27 February 2009 |quote= |accessdate=16 May 2011}}</ref>
|url=http://www.nytimes.com/2009/02/28/books/28hams.html?scp=1&sq=Knut+Hamsun+hitler+warrior+prophet&st=nyt
|title=Norwegian Nobel Laureate, Once Shunned, Is Now Celebrated
|last=Gibbs
|first=Walter
|newspaper=The New York Times
|date=27 February 2009
|quote=
|accessdate=16 May 2011}}</ref>
 
* Adolf Hitler was a [[Joan of Arc|Jeanne d'Arc]], a saint. He was a martyr. Like many martyrs, he held extreme views.
** [[Ezra Pound]], in an interview with Edd Johnson, published in ''The Chicago Sun'' (9 May 1945)[http://www.jstor.org/view/00029831/dm990217/99p0266e/2?frame=noframe&userID=81ab3198@miami.edu/01cce4403700501c8a424&dpi=3&config=jstor] -->
 
* Elke woord wat uit Hitler se mond kom is 'n leuen. As hy "vrede" sê, bedoel hy "oorlog", en wanneer hy die naam van die Almagtige godslasterlik aanwend, bedoel hy eintlik die mag van die bose, die gevalle engel, Satan. Sy mond is die vuil, reukende lakune van die hel en sy mag is in wese vervloek. Toegegee, ons moet op rasionele wyse 'n stryd voer teen die Nasionaal-Sosialistiese terroristestaat; maar wie ook al vandag nog twyfel aan die realiteit, die bestaan van demoniese kragte, het grondig misluk om die metafisiese agtergrond van hierdie oorlog te verstaan.
* Every word that comes from Hitler's mouth is a lie. When he says peace, he means war, and when he blasphemously uses the name of the Almighty, he means the power of evil, the fallen angel, Satan. His mouth is the foul-smelling maw of Hell, and his might is at bottom accursed. True, we must conduct a struggle against the National Socialist terrorist state with rational means; but whoever today still doubts the reality, the existence of demonic powers, has failed by a wide margin to understand the metaphysical background of this war.
** TheDie [[WhiteWit RoseRoos]], Fourthse Leaflet.vierde pamflet
 
* Vryheid en eer! Vir tien lang jare het Hitler en sy meeloper hierdie pragtige twee Duitse woorde vermink, verdraai en tot vervelens toe misbruik, soos net onbevoegdes wat die hoogste volkswaardes voor die swyne werp, in staat is. In die tien jaar van vernietiging van alle materiële en intellektuele vryheid, van alle morele substansie van die Duitse bevolking, het hulle genoegsaam aangedui wat hulle onder "vryheid en eer" verstaan. Die vreesaanjaende bloedbad het selfs die domste Duitser se oë laat oopgaan. En dis 'n slagting wat hulle regoor Europa in die naam van "vryheid en eer van die Duitse volk" gepleeg het, en daagliks opnuut aanvoor.
* Freedom and honour! For ten long years Hitler and his coadjutor have manhandled, squeezed, twisted, and debased these two splendid German words to the point of nausea, as only dilettantes can, casting the highest values of a nation before swine. They have sufficiently demonstrated in the ten years of destruction of all material and intellectual freedom, of all moral substance among the German people, what they understand by freedom and honour. The frightful bloodbath has opened the eyes of even the stupidest German—it is a slaughter which they arranged in the name of "freedom and honour of the German nation" throughout Europe, and which they daily start anew.
** TheDie [[WhiteWit RoseRoos]], Sixthse leaflet.sesde pamflet
 
<!--
* Shaken and broken, our people behold the loss of the men of Stalingrad. Three hundred and thirty thousand German men have been senselessly and irresponsibly driven to death and destruction by the inspired strategy of our World War I Private First Class. Führer, we thank you!
** The [[White Rose]], Sixth leaflet.
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm