Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
14 grepe bygevoeg ,  2 jaar gelede
vertaal uit en
(vertaal uit en)
(vertaal uit en)
* Die Volkstaat daarenteen, moet onder geen omstandighede Pole annekseer met die bedoeling om eendag Duitsers van hulle te maak nie. In teendeel moet dit die oortuiging laat posvat om hierdie volksvreemde raselemente af te seël, sodat die bloed van sy eie volk nie opnuut gekorrupteer word nie, óf dit moet hulle sonder uitstel verwyder en die ontvolkte gebied oordra aan sy eie nasionale kamerade.
 
* Die Jodedom is 'n volk waarvan die raskern nie 'n volkome eenvormigheid daar stel nie. Nietemin beskik dit as volk oor spesifieke intrinsieke eienskappe wat dit onderskei van alle ander volke wat die wêreld bewoon. Jodedom is nie 'n religieuse gemeenskap nie, maar hul onderlinge religieuse band stel in werklikheid die dag totvir dag regeringstelsel van hul Joodse volk daar. Die Jode het nog nooit oor 'n territoriaal afgebakende staat van hul eie beskik soos dié van die Ariese state nie. Nietemin vorm hierdie religieuse gemeenskap 'n werklike staat, aangesien dit die behoud, die aanwas en die toekoms van die Joodse volk waarborg. Voorgenoemde is naamlik die taak van die staat alleen. Dat die Joodse staat aan geen territoriale beperking onderworpe is, soos die geval by Ariese state is nie, staan verbonde met die karakter van die Joodse volk, wat ontbreek aan produktiewe kragte vir die oprigting en preservering van sy eie territoriale staat.
 
* Weens die gebrek aan produktiewe kapasiteite van sy eie, kan die Joodse volk nie die vestiging van 'n staat, in die territoriale sin, uitvoer nie, maar vir die onderhoud van sy eie bestaan is dit afhanklik van die werk en kreatiewe aktiwiteite van ander nasies. Die voortbestaan van die Jood bestaan dan daaruit om homself parasities te vestig binne die lewens van ander volke. Die uiteindelike doelwit van die Joodse stryd om bestaan is die verslawing van produktiewe volke. Ten einde hierdie doelwit te verwesentlik, wat altoos die behoud van die Jodedom in sy bestaanstryd verseker het, maak die Jood gebruik van alle wapens in ooreenstemming met die hele samestelling van sy karakter. Sodoende sal hy in die binnelandse politiek van die indiwiduele nasies eerstens veg vir gelyke regte en later vir spesiale regte. Die karaktertrekke van sluheid, intelligensie, skerpsinnigheid, ondeugsaamheid, veinsery, endiesmeer, gewortel in sy volksaard, dien as sy wapens tot hierdie doeleinde. Hulle is netsoveel taktieke in sy oorlewingstryd as taktieke van ander volke in strydvoering. In buitelandse beleid, poog hy om nasies in 'n toestand van onrus te bring, om hul aandag af te lei van hul ware belange, en om hulle in wedersydse oorloë te dompel, en om sodoende gaandeweg 'n posisie van meesterskap oor hulle te verkry met die aanwending van geldmag en propaganda. Sy einddoelwit is denasionalisasie, die promiskue verbastering van ander volke, die afskaling van die rasbydrae van die hoogste volke, sowel as die oorheersing van hierdie rasmengelmoes deur die uitroeiing van die volksintelligentsia en die vervanging daarvan deur lede van sy eie volk.
**Adolf Hitler, ''Sunday Express'', 28 September 1930; aangehaal in ''The Rise of Fascism'' deur F.L. Carsten, p. 137
 
* Watter reg het hierdie mense [d.i. werkers] om 'n aandeel in eienaarskap of selfs administrasie te eis?... Die werkgewer wat die verantwoordelikheid vir produksie dra, verskaf ook aan die werkmense hul lewensmiddele. Ons grootste industrialiste is nie behep met die verkryging van welvaart of 'n goeie lewe nie, maar, bo alles, met verantwoordelikheid en gesag. Hulle het hul pad na bo oopgewerk deur hulle eie aanleg, en hierdie bewys van hul bekwaamheid – 'n bekwaamheid wat slegs by 'n hoër ras manifesteer – bied aan hulle die reg om te lei.
** Adolf Hitler aan Max Amann in Mei 1930, aanhalings in [https://books.google.com/books?id=CkdZBwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=have+worked+their+way+to+the+top+by+their+own+abilities,+and+this+proof+of+their+capacity+%E2%80%93+a+capacity+only+displayed+by+a+higher+race+%E2%80%93+gives+them+the+right+to&source=bl&ots=RlP4mOW504&sig=lyFV37iP2WvQC-6al732ME_lNlo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjYi--M4aLVAhWLNT4KHS9xAW8Q6AEIKTAB#v=snippet&q=amann&f=false A History of National Socialism (Responding to Fascism, Vol. 2)]
 
**[https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1 Onderhoud met George Sylvester Viereck, 1923]
 
* Sosialisme is die wetenskaplike omgaan met die gemenebes. Kommunisme is nie sosialisme nie. Marxisme is nie sosialisme nie. Die Marxiste het die term gesteel en die betekenis daarvan verwar. Ek sal sosialisme wegneem van die sosialiste. Sosialisme is 'n antieke Ariese, Germaanse instelling. Ons Germaanse voorvaders het sekere lande gemeenskaplik besit. Hulle het die idee van die gemenebes bevorder. Marxisme het geen reg om homself as sosialisme voor te doen nie. Sosialisme, in teenstelling met Marxisme, verwerp nie private eiendomprivaatbesit nie. Anders as Marxisme, behels dit geen ontkenning van persoonlikheid nie, en in teenstelling met Marxisme is dit patrioties. Ons kon onsself ook die Liberale Party genoem het, maar ons het verkies om onsself die Nasionaal-sosialisteSosialiste te noem. Ons is nie internasionaliste nie. Ons sosialisme is nasionaal. Ons eis die nakoming van die regverdige eise van die produktiewe klasse deur die staat op die grondslag van ras-solidariteit. Vir ons is staat en ras een begrip.
**[https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1 Onderhoud met George Sylvester Viereck, 1923]
 
* Jy het ons heilige Duitse Vaderland oorgelewer aan een van die grootste demagoë van alle tye. Ek profeteer plegtig dat hierdie vervloekte man ons Ryk in die afgrond sal werp en onuitspreekbare ellende oor ons volk gaan bring. Toekomstige geslagte sal jou in jou graf vervloek vir jou optrede.
** Erich Ludendorff aan Paul von Hindenburg na lg. se aanstelling van Hitler tot Kansellier, soos aangehaal in ''Hitler 1889–1936: Hubris'' deur Ian Kershaw, bladsy 427
<!--
* You protest, and with justice, each time Hitler jails an opponent; but you forget that [[Stalin]] and company have jailed and murdered a thousand times as many. It seems to me, and indeed the evidence is plain, that compared to the Moscow brigands and assassins, Hitler is hardly more than a common Ku Kluxer and [[Mussolini]] almost a philanthropist.
** H. L. Mencken, in 'n ope brief aan [[Upton Sinclair]], gepubliseer in ''The American Mercury'', Junie 1936
 
* Jy protesteer telkens, en dit tereg, wanneer Hitler 'n opponent in die tronk gooi. Maar jy vergeet dat Stalin en sy meelopers 'n duisend keer meer gevange geneem en vermoor het. Dit lyk vir my, en die getuienis is duidelik, dat Hitler in vergelyking met die Moskouse booswigte en sluipmoordenaars skaars meer as 'n gewone Ku Kluxer, en Mussolini amper 'n filantroop is.
** H. L. Mencken, in 'n ope brief aan [[Upton Sinclair]], gepubliseer in ''The American Mercury'', Junie 1936
 
<!--
* I have always said that if Great Britain were defeated in war I hoped we should find a Hitler to lead us back to our rightful position among the nations. I am sorry, however, that he has not been mellowed by the great success that has attended him. The whole world would rejoice to see the Hitler of peace and tolerance, and nothing would adorn his name in world history so much as acts of magnanimity and of mercy and of pity to the forlorn and friendless, to the weak and poor... Let this great man search his own heart and conscience before he accuses anyone of being a warmonger.
** [[Winston Churchill]], "Mr. Churchill's Reply" in ''The Times'' (7 November 1938) This was in response to Hitler denouncing Churchill as a "warmonger".
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm