Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
191 grepe bygevoeg ,  2 jaar gelede
+Lustgarten toespraak
(+Lustgarten toespraak)
** Adolf Hitler aan Max Amann in Mei 1930, aanhalings in [https://books.google.com/books?id=CkdZBwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=have+worked+their+way+to+the+top+by+their+own+abilities,+and+this+proof+of+their+capacity+%E2%80%93+a+capacity+only+displayed+by+a+higher+race+%E2%80%93+gives+them+the+right+to&source=bl&ots=RlP4mOW504&sig=lyFV37iP2WvQC-6al732ME_lNlo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjYi--M4aLVAhWLNT4KHS9xAW8Q6AEIKTAB#v=snippet&q=amann&f=false A History of National Socialism (Responding to Fascism, Vol. 2)]
 
* Om dit duidelik te stel: ons het 'n ekonomiese program. Punt nr. 13 in daardie program vereis die nasionalisering van alle publieke maatskappye, met ander woorde sosialisering, of wat hier bekend staan as [regse] sosialisme. … die grondbeginsel van my party se ekonomiese program moet volkome duidelik gemaak word en dit is die beginsel van baasskap … die voordeel van die gemeenskap geniet [egter] voorrang bo dié van die indiwidu. Maar die staat moet beheer behou; elke eienaar moet homself sien as 'n agent van die staat; dit is sy plig om nié sy besittings tot nadeel van die staat of die belange van sy medelandsburgers aan te wend nie. Dit is die kernbeginsel. Die Derde Ryk sal altyd die reg voorbehou om eienaarskap van eiendom te beheer. As jy sê dat die burgery hul hare uittrek oor die vraagstuk van privaateiendom, dan kwel dit my allermins. Moet hulle enige tegemoetkoming van my verwag?… Die burgery van vandag is tot op die been bedorwe, dit het geen ideale meer nie; hul enigste oogmerk is om meer geld te verdien en daarom doenrig hulle my soveel skade aan as hulle kan. Hulle pers berokken my ook skade en is bereid om my en my beweging aan die duiwel toe te dig.
** Hitler se onderhoud met Richard Breiting in 1931, gepubliseer onder redaksie van Edouard Calic, “First Interview with Hitler, 4 May 1931,” ''Secret Conversations with Hitler: The Two Newly-Discovered 1931 Interviews'', New York: John Day Co., 1971, pp. 31-33. Ook gepubliseer onder die titel ''Unmasked: Two Confidential Interviews with Hitler in 1931'', gepubliseer deur Chatto & Windus in 1971
 
** Hitler se onderhoud met Richard Breiting in 1931, gepubliseer onder redaksie van Edouard Calic in “First Interview with Hitler, 4 May 1931,” ''Secret Conversations with Hitler: The Two Newly-Discovered 1931 Interviews'', New York: John Day Co., 1971, p. 22. Ook gepubliseer onder die titel ''Unmasked: Two Confidential Interviews with Hitler in 1931'', gepubliseer deur Chatto & Windus in 1971
 
* Hierdie ganse bouwerk van die beskawing is in sy fondasies en in al sy boustene niks anders nie as die resultaat van die kreatiewe vermoë, die welslae, die intelligensie en die ywer van indiwidue: wat in sy vernaamste seges verteenwoordig word deur grootse skeppingswerke van indiwiduele Godsbegunstigde genieë, in middelmatige prestasies deur die pogingswerke van manne van gemiddelde kapasiteit, en in samevatting ongetwyfeld die rendement op die aanwending van menslike arbeidsmag ten einde te verwesentlik die eindprodukte van genialiteit en van talent. Dit is dan slegs natuurlik dat wanneer bekwame skranderheid van 'n nasie, wat altoos in die minderheid is, slegs geag word as van dieselde waarde as al die res, dat genialiteit, kapasiteit en die waarde van persoonlikheid mettertyd onderwerp word aan die meerderheid, en hierdie proses word dan valslik "regering deur die mense" genoem. Want dit is nié regering deur die mense nie, maar in werklikheid regering deur onnoselheid, van middelmatigheid, van halfhartigheid, van lafhartigheid, van swakheid en van ontoerykendheid.
** Toespraak voor die Nywerheidsklub op 21 Januarie 1932, soos aangehaal in ''The Speeches of Adolf Hitler, April 1922 – August 1939'' (1994) deur Norman Hepburn Baynes, Oxford University Press, p. 783
 
* Ons gaan die Jode vernietig. Hulle sal nie wegkom met wat hulle op 9 November 1918 gedoen het nie. Die dag van afrekening het gekom.
** Aan die Tjeggoslowaakse minister van buitelandse sake op 21 Januarie 1939, soos aangehaal in [https://books.google.com/books?id=K2pVlpLqmPAC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=We+are+going+to+destroy+the+Jews.+They+are+not+going+to+get+away+with+what+they+did+on+9+November+1918.&source=bl&ots=z9H6ZVZY0C&sig=iG-hsqk8dUMTrdadIxa3m5cOYsY&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjBpar5nZbXAhVH7CYKHVq_DOwQ6AEIJzAA#v=onepage&q=We%20are%20going%20to%20destroy%20the%20Jews.%20They%20are%20not%20going%20to%20get%20away%20with%20what%20they%20did%20on%209%20November%201918.&f=false Sarah Ann Gordon, Hitler, Germans, and the "Jewish Question" p. 130]
 
* Die vryheid van die indiwidu eindig waar dit die belange van die kollektief benadeel.
** Toespraak op 1 Mei 1939 in die Lustgarten, Berlyn [http://der-fuehrer.org/reden/english/39-05-01.htm]
 
* Alles wat ek onderneem is teen Rusland gemik. As die Weste te onnosel en blind is om dit te begryp, sal ek verplig wees om met Rusland 'n ooreenkoms aan te gaan, die Weste te verslaan en dan, ná hulle nederlaag, met al my magte teen die Sowjet-Unie te draai.
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm